Ang pagdating ng mga kastila

Rated 3.82/5 based on 778 customer reviews

Ang barangay ay ang pinakamaliit na yunit ng pamahalaan. Ang mga bayan at lungsod ay binubuo ng mga barangay.

Sa kasalukuyan, may 41,995 barangay sa buong Pilipinas.

Lumipat siya sa Panay noong 1569, at ginamit ang mga dayuhan ng mga mandirigmang Panayanhon upang tulungan sila sa paggalugad at pananakop ng mga kalabang Moro sa Mindoro at Luzon na nilulusob sila.

Pinamunuan sila ng apo ni Legazpi na si Juan de Salcedo at Martin de Goiti.

Tatlong hanay ng mga taga-Mactan, sa tantya ni Pigafetta ang bilang ay isang libo limandaan, ang pumalibot sa kanila sa tatlong hanay na tila isang tatsulok. Hindi nakayanan ng mga Espanyol ang dami ng pana, sibat, putik at bato na dumapo sa kanila.

Nang tamaan si Magellan ng panang may lason sa kanang binti, sinabi niya sa mga kasama na bumalik na sa mga barko.

Ikinodigo ang mga barangay at ang kayarian nito sa ilalim ng Kodigo sa Lokal na Pamahalaan ng 1991 (Local Government Code of 1991).

Nag-alok ng tulong sina Humabon ngunit binilinan sila ni Magellan na kahit anong mangyari, huwag silang sasaklolo at panoorin na lamang kung paano sila lumaban. Mula sa mga galyon nila, naglakad ang 49 na sundalong Espanyol sa katubigan dahil hindi makalapit ang barko sa dalampasigan dahil mabato.

Dahil isang kasaping ex officio ng Kapulungang Pambarangay (Barangay Council) ang lokal na pangulo ng Sangguniang Kabataan, may walong kagawad ang isang barangay.

Sa ilalim ng Kapulungang Pambarangay, may walong lupon kung saan namumuno ang isang kagawad.

Kung hindi, malalasap ng Mactan kung paano sumugat ang kanilang mga espada.

Sagot ng mga taga Mactan, “Kung may mga espada kayo, may mga sibat kaming kawayan na pinatigas ng apoy!

Leave a Reply